Книги за филолози

Обявата е изтекла
Книги за филолози

Инфо / обява № 77695

Добавена: 05.01.2017
Тип обява: Обикновена
Тема: Книги и списания
Разглеждания: 231
Валидна до: 05.01.2018 / 22:07:53
10.0лв.
Обикновена

Информация за обявата:

ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ, ЕЗИКОЗНАНИЕ

(Цените са в български левове)

- к „Речник на литературните термини” – 1980 г. – 25
- с Иван Богданов – „Енциклопедичен речник на литературните термини” – 1993 г. – 15
- к Пантелей Зарев – „Теория на литературата” – т. 1 – 1979 г. – 8
- Генадий Поспелов – „Теория на литературата” – 1948 г. – 10
- к „Введение в литературоведение”, под ред. Г. Поспелова – 1988 г. – 10
- с Л. И. Тимофеев – „Основи на теорията на литературата” – 1968 г. – 12
- с В. Сорокин - „Теория на литературата” – 1960 г. – 8
- к Никола Георгиев – „Анализ на лирическата творба” – 1994 г. – 10
- к „Методология анализа литературного произведения” – 1988 г. – 8
- к Лонгин – „За възвишеното” – 1985 г. – 10
- к „Зарубежное литературоведение 70 – х годов. Направления, тенденции, проблемы” – 1984 г. – 10
- с Боян Ничев – „Основи на сравнителното литературознание” – 1986 г. – 15
- с Ю. Лотман; К. Леви-Строс; Р. Якобсон и др. – „Семиотика и искусствометрия” – 1972 г. – 12

- к Йосиф Тронски – „История на античната литература” – 1952 г. – 25
- к Иосиф Тронский – „История античной литературы” – 1983 г. – 20
- к С. Радциг – „История на старогръцката литература” – 1969 г. – 8
- с Владимир Борухович – „История древнегреческой литературы. Классический период” – 1962 г. – 10
- к „Антична литература. Енциклопедичен справочник” – 1988 г. – 13
- с „Традиция. Литература. Действителност. Проблеми на старогръцката литература в световното литературознание” – 1984 г. – 17
- с А. Лосев – „Омир” – 1962 г. – 12
- Богдан Богданов – „Омировият епос” – 1976 г. – 8
- с Богдан Богданов – „Романът – античен и съвременен” – 1986 г. – 10
- к Татьяна Гончарова – „Еврипид” – 1986 г. – 4
- с Аристотел – „Поетика” – 1947 г. – 12
- с Аристотел – „За поетическото изкуство” – 1975 г. – 12
- к Пьотр Кохан – „Гръцка литература” – 1947 г. – 10
- к Пьотр Кохан – „Очерки по историята на западноевропейските литератури” – т. 1; т. 2 (на руски) – 1910 г.; „Модерната западноевропейска литература” – 50
- с Михаил Бахтин – „Творчеството на Франсоа Рабле и народната култура на Средновековието и Ренесанса” – 1978 г. – 25
- с Марко Минков – „Шекспир – епоха и творчество” – 1946 г. – 10
- с Александър Шурбанов – „Между патоса и иронията. Кристофър Марлоу и зараждането на ренесансовата драма” – 1992 г. – 13
- к Александър Пешев – „Западноевропейската литература до Великата френска буржоазна революция” – 1975 г. – 12
- к Д. Б. Митов; А. Пешев - „Западноевропейската литература от Великата френска буржоазна революция до Парижката комуна” – 1975 г. – 15
- к Димитър Митов - „Западноевропейската литература след Парижката комуна” – 1976 г. – 12
- к Р. Самарин – „Зарубежная литература” – 1987 г. – 5
- к С. Артамонов – „История зарубежной литературы XVII – XVIII веков” – 1988 г. – 8
- с Г. Е. Лесинг – „Размисли” – 1979 г. – 8
- с Г. Е. Лесинг – „Лаокоон или За границите на живописта и поезията” – 1978 г. – 20
- с Г. Е. Лесинг – „Хамбургска драматургия” – 1958 г. – 18
- к Йохан Петер Екерман – „Разговори с Гьоте” – 1966 г. – 15
- к Карл Отто Конради – „Гете. Жизнь и творчество” – т. 2 – 1987 г. – 7
- к „Зарубежная литература XIX века. Романтизм” – 1990 г. – 6
- к „Зарубежная литература XIX века. Реализм” – 1990 г. – 6
- к „Въображение и свобода. Английски романтици за литературата и изкуството” – 1982 г. – 17
- с Георг Брандес – „Литературата на XIX век” – 1980 г. – 15
- к Пол Лафарг – „Естетика и литература” – 1988 г. – 13
- к Антонио Грамши – „За културата, литературата и изкуството” – 1976 г. – 17
- к Томас Стърнз Елиът – „Традиция и индивидуален талант” – 1980 г. – 8
- к Чарлс Пърси Сноу – „Реалистите” – 1983 г. – 8
- к Шарл Бодлер – „Естетически и критически съчинения” – 1976 г. – 20
- с Иполит Тен – „Есета върху литературата и изкуството” – 1981 г. – 17
- с Хосе Карлос Мариатеги – „За литературата и изкуството” – 1975 г. – 17
- к Симеон Хаджикосев – „Сред класиката” – 1989 г. – 8
- к Исак Паси – „Философски литературни етюди” – 1968 г. – 12
- с Исак Паси – „Есета” („Философски литературни етюди”, „Френски моралисти”, „Томас Ман”) – 1981 г. – 12
- с Исак Паси – „Есета” – 1993 г. – 15
- с Исак Паси – „Смешното” – 1979 г. – 10
- к Исак Паси – „Смешното” – 1993 г. – 15
- с „Слово и символ. Из естетиката на европейския символизъм” – 1979 г. – 22
- к Розалия Ликова –„Проблеми на европейския символизъм” – 1984 г. – 22
- к Стоян Илиев – „Естетическите програми на френските и руските символисти” – 1979 г. – 10
- к Пол Елюар – „Мисли върху изкуството” – 1962 г. – 12
- с Андре Мороа – „Френски писатели на XX век (От Пруст до Камю – от Жид до Сартр) – 1980 г. – 15
- к Олга Кръстева – „Театърът през вековете” – 1980 г. – 12
- с Карл Краус – „Кутията на Пандора” (есета, статии, афоризми) – 1993 г. – 12
- к Ролан Барт – „Фрагменти на любовния дискурс” – 1997 г. – 17
- с Цветан Стоянов – „Съчинения” – т. 1-2 – 1988 г. – 35
- с И. Павлов; В. Тодоров – „История на чешката литература” – ч. 1 – 1986 г. – 8
- с „Славянски литератури – образци” – ч. 1-2 – 1977/84 г. – 20
- с Емил Георгиев – „Очерки по история на славянските литератури” – ч. 2 – 1963 г. – 8
- с Емил Георгиев – „Епопея на освободителната борба на българския народ в славянските литератури” – 1976 г. – 8

- к „История русской литературы XVII – XVIII веков” – 1969 г. – 5
- к В. Г. Белински – „Избрани произведения” – 1955 г. – 12
- к В. Г. Белинский – „О русских классиках” – 1979 г. – 8
- к Ангел Анчев – „Руска класическа литература” – 1982 г. – 8
- с Ангел Анчев – „Руският роман от втората половина на XIX век” – 1986 г. – 7
- с „История на руската литература през XIX век” - том 1 – 1986 г. – 12
- к „Русская литература XIX века. Первая половина” (хрестоматия) – 1987 г. – 4
- к „История русской литературы XIX века. 1800 – 1830-тые годы” – 1989 г. – 6
- к „Русские писатели. Биобиблиографический справочник” – т. 1-2 – 1990 г. – 15
- к Б. Бурсов – „Судьба Пушкина” – 1989 г. – 6
- к В. Кулешов – „Жизнь и творчество А. С. Пушкина” – 1987 г. – 6
- к Николай Добролюбов – „Литературная критика” – т. 1-2 – 1984 г. – 12
- к Дмитрий Писарев – „Литературная критика” – т. 1-3 – 1988 г. – 15
- к Владимир Соловьев – „Литературная критика” – 1990 г. – 10
- к В. Г. Белинский; А. Герцен; Н. Чернышевский; Н. Добролюбов – „Педагогическое наследие” – 1987 г. – 7
- Ана Г. Достоевска – „Спомени” – 1976 г. – 10
- Леонид Гросман – „Ф. М. Достоевски” – 1965 г. – 10
- с Михаил Бахтин – „Проблеми на поетиката на Достоевски” – 1976 г. – 18
- с Михаил Бахтин – „Проблемы поэтики Достоевского” – 1963 г. – 13
- к Валери Брюсов – „Изкуство или живот” – 1984 г. – 5
- к Л. С. Виготски – „Психология на изкуството” – 1978 г. – 25
- к Лев Выготский – „Психология искусства” – 1987 г. – 17
- к Виктор Шкловски – „Тетива” (сборник статии) – 1977 г. – 10
- к Виктор Шкловски – „Художествената проза. Размисли и разбори” - 1988 г. – 18
- к „Русская советская литература” – 1988 г. – 3
- т Леонид Паспалеев – „Как се калявяше стоманата” и „Родени от бурята” - 1947 г. – 1
- к Джон Глэд – „Беседы в изгнании. Русское литературное зарубежье” – 1991 г. – 5

- к Михаил Арнаудов – „Личности и проблеми в европейската литература” – 1967 г. – 10
- к Михаил Арнаудов – „Избрани произведения” – т. 1-2 – 1978 г. – 25
- к Михаил Арнаудов – „Психология на литературното творчество” – 1965 г. – 25
- к Михаил Арнаудов – „Поети и герои на Българското възраждане” – 1965 г. – 10
- с Иван Богданов – „Кирил и Методий” – 1987 г. – 7
- к Надежда Драгова – „Балканският контекст на старобългарската писмена култура /VIII – XII век/” – 1992 Г. – 8
- с Красимир Станчев – „Стилистика и жанрове на старобългарската литература” – 1985 г. – 5
- к „История на българската литература” – т. 1 (Старобългарска литература), под ред. на В. Велчев; Е. Георгиев; П. Динеков – 1963 г. – 17
- к „История на българската литература” – т. 2 (Литература на Възраждането), под ред. на С. Божков; Г. Димов; П. Динеков – 1966 г. – 20
- к Петър Динеков – „От Възраждането до днешния ден” (статии) – 1987 г. – 5
- к Петър Динеков – „Български фолклор” – ч. 1 – 1990 г. – 15
- к Боян Пенев – „Изкуството е нашата памет” – 1978 г. – 12
- с Боян Пенев – „История на новата българска литература” – т. 1-4 – 1977/78 г. – 45
- к К. Топалов; Н. Чернокожев – „Българската литература през Възраждането” – 1998 г. – 4
- к Дочо Леков – „Българска възрожденска литература” – т. 1 – 1988 г. – 10
- и Иван Попиванов – „Любен Каравелов” – 1975 г. – 5
- к Соня Баева – „Петко Славейков. Живот и творчество 1827/1870” – 1968 г. – 4
- к Светослава Славейкова – „Дядо Славейков” – 1957 г. – 3
- с Иван Богданов – „Тринадесет века българска литература. Събития, автори, произведения, библиография” – ч. 2 (Нова българска литература 1879 – 1981) – 1983 г. – 12
- к „История на българската литература” – т. 3 (Българската литература от Освобождението до края на Първата световна война), под ред. на П. Зарев; С. Каролев; Г. Цанев – 1970 г. – 35
- с Светлозар Игов – „История на българската литература 1878 – 1944” – 1991 г. – 18
- с „Очерци за български писатели” – ч. 2 – 1966 г. – 5
- с Кръстьо Генов – „Романтизмът в българската литература” – 1968 г. – 13
- с Иван Шишманов – „Иван Вазов. Спомени и документи” – 1976 г. – 15
- с Милена Цанева – „По страниците на „Под игото” – 1976 г. – 6
- к Милена Цанева – „Автори, творби, проблеми” – 1990 г. – 8
- к Георги Цанев – „Страници от историята на българската литература” – т. 1 – 1967 г. – 7
- к Георги Цанев – „Пътят на Яворов” – 1947 г. – 5
- с Никола Георгиев – „Анализационни наблюдения” – 1993 г. – 10
- с „Ръководство по словесността. Назначено за горните класове на гимназиите, педагогическите и духовните училища”, съст. от Д. Мишев; С. Костов – 1889 г. – 50
- с Д-р Кръстьо Кръстев – „Етюди и критики” – 1894 г. – 50
- к Д-р Кръстьо Кръстев – „Етюди, критики, рецензии” – 1978 г. – 13
- к Владимир Василев – „Студии, статии, полемики” – 1992 г. – 13
- к Димо Кьорчев – „Студии, статии, есета” – 1992 г. – 13
- к Александър Балабанов – „Студии, статии, рецензии, спомени” – т. 1 – 1973 г. – 13
- с „Блуждаеща естетика. Българските символисти за символизма” – 1993 г. – 15
- к „Избрани български есета” – 1981 г. – 10
- к Едвин Сугарев – „Българският експресионизъм” – 1988 г. – 7
- к Блага Димитрова; Йордан Василев – „Младостта на Багряна и нейните спътници” (с автографи на авторите) – 1993 г. – 13
- к Блага Димитрова; Йордан Василев – „Дни черни и бели” (с автограф на автора) – 1993 г. – 13
- к Стоян Илиев – „Димчо Дебелянов. Между греха и разкаянието” – 1985 г. – 8
- с/к Искра Панова – „Вазов, Елин Пелин, Йовков – майстори на разказа” – 1967 г.; 1988 г. – 10
- к Стоян Каролев – „Жрецът воин” – т. 1-2 – 1978 г. – 15
- к Стоян Каролев – „Съвременни литературни въпроси” – 1966 г. – 3
- т Григор Василев – „Йордан Йовков” /спомени и писма/ - 1940 г. – 1
- к „Никола Вапцаров. 70 години от рождението му. Доклади” – 1981 г. – 8
- к Бойка Вапцарова – „Спомени за Вапцаров” – 1972 г. – 4
- к Елена Вапцарова – „Спомени за моя син” – 1975 г. – 3
- к Райна Вапцарова – „Мама. Втора книга” – 1988 г. – 2
- к Тончо Жечев – „Българският Великден или Страстите български” – 1980 г. – 15
- к Тончо Жечев – „Избрани произведения” – т. 1-2 („Митът за Одисей”; „Литература и история”) – 1989 г. – 20
- с Тончо Жечев – „Българският роман след Девети септември” – 1980 г. – 5
- к Тончо Жечев – „Съвременни образи и идеи” – 1964 г. – 4
- к Тончо Жечев – „Критически дневник” – 1987 г. – 4
- к Ефрем Каранфилов – „Герои и характери” – 1970 г. – 4
- к З. Петров; Е. Константинова; К. Куюмджиев – „Очерки по история на българската литература след Девети септември 1944 г.” – кн. 1-2 – 1980 г. – 18
- к Пантелей Зарев – „Панорама на българската литература” – т. 5 – 1979 г. – 8
- к Пантелей Зарев – „Българска народопсихология и художествена литература” – 1983 г. – 13
- к „Речник на българската литература” – т. 1-3 – 1976/82 г. – 50
- к Елка Константинова – „Георги Караславов” – 1986 г. – 3
- к Симеон Хаджикосев – „Ран Босилек” – 1985 г. – 3
- с Веселин Андреев – „Соната за Петя Дубарова” – 1988 г. – 7
- к И. Радев; Р. Мишева – „Есето” – 1994 г. – 5
- к „Литературни анализи” – 11 клас, под ред. на И. Радев – 1993 г. – 3
- к „Литературни анализи” – 11 клас, под ред. на И. Радев – 1994 г. – 3
- к „Литературни анализи” – 10 клас, под ред. на И. Радев – 1994 г. – 3
- к „Литературни анализи” – 7 клас, под ред. на И. Радев – 1994 г. – 3
- с М. Стойкова и кол. – „66 теста по български език и литература. 11 клас” – 2008 г. – 10
- с В. Стефанов; А. Панов – „Литература” за 12 клас – изд. „Анубис” – 2008 г. – 5

- с В. Георгиев; И. Дуриданов – „Езикознание” – 1965 г.; 1972 г. – 10
- с Живко Бояджиев – „Увод в езикознанието” – 1995 г. – 12
- с Б. Симеонов; М. Москов; Ж. Бояджиев – „Помагало по езикознание” /Статии, тезиси и материали за упражнения/ - 1971 г. – 10
- с Моско Москов – „Език и езикознание” – ч. 1 (Отолингвистика /Същност на езика/) – 2000 г. – 15
- с Николай Трубецкой – „Основы фонологии” – 1960 г. – 13
- с З. Попова; К. Влахов; Г. Михаилов – „Старогръцки език. Учебник христоматия” – 1970 г. – 13
- с Василена Тодоранова – „Учебник по старогръцки език” – 1985 г. – 8
- с А. Милев; Г. Михайлов – „Старогръцка граматика” – 1979 г. – 15
- с „Славянски езици. Кратки характеристики, образци и речници. Севернославянска група” – 1978 г. – 10
- к Людвиг Селимски – „Славянски езици. Очерци и текстове” – 1985 г. – 10
- с Иван Гълъбов - „Старобългарски език с увод в славянското езикознание” – 1980 г. – 10
- с Кирил Мирчев – „Старобългарски език” – 1968 г. – 10
- с Кирил Мирчев – „Старобългарски език” – 1972 г. – 12
- с „Старобългарски език. Текстове и речник” – 1986 г. – 10
- с Ж. Икономова; А.-М. Тотоманова; И. Добрев - „Старобългарски език” за 11 клас на НГДЕК – 1985 г. – 10
- с Иван Богоров – „За народна свяст, добро поминуванье и родна реч. Избрани произведения” – 1970 г. – 10
- с Стоян Стоянов – „Граматика на българския книжовен език. Фонетика и морфология” – 1980 г. – 15
- к К. Попов; С. Стоянов; М. Янакиев – „Български език” – 1980 г. – 13
- к Константин Попов – „Съвременен български език. Синтаксис” – 1979 г. – 10
- с „Помагало по български синтаксис” – 1979 г. – 10
- с Л. Андрейчин; Н. Костов; К. Мирчев; Е. Николов; С. Стойков – Български език. Учебник за педагогическите училища за начални учители” – 1955 г. – 12
- к Юрий Маслов – „Граматика на българския език” – 1982 г. – 10
- к Д. Тилков; Т. Бояджиев – „Българска фонетика” – 1990 г. – 10
- и Д. Тилков; Т. Бояджиев – „Онагледяване на материала по български език. Сборник от упражнения и образци” – 1971 г. – 5
- с Стойко Стойков – „Увод в българската фонетика” – 1961 г. – 7
- к Стойко Стойков – „Българска диалектология” – 1968 г. – 18
- с „Помагало по българска диалектология”, съст. Тодор Бояджиев – 1984 г. – 8
- к Любомир Милетич – „Източнобългарските говори” – 1989 г. – 17
- к Любомир Милетич до Ватрослав Ягич – „Писма 1896 – 1914” – 1996 г. – 8
- с Александър Теодоров – Балан – „Избрани произведения” – 1987 г. – 17
- с С. Георгиев; Р. Русинов – „Учебник по лексикология на българския език” – 1979 г. – 10
- с „Помагало по българска лексикология”, съст. Х. Първев – 1979 г. – 8
- к „Помагало по българска историческа лексикология” – 1986 г. – 8
- с Боримир Кръстев – „Морфологията на българския език в 187 типови таблици” – 1984 г. – 7
- к Григорий Венедиктов – „Болгарский литературный язык эпохи Возрождения” – 1990 г. – 5
- с Беньо Цонев - „История на българския език” – т. 2 /фототипно/ - 1984 г. – 20
- к Стефанъ Младеновъ – „История на българскиятъ езикъ” – 1935 г. – 15
- к Стефан Младенов – „История на българския език” – 1979 г. – 22
- к Стефанъ Младеновъ – „Речникъ на чуждите думи в българския езикъ с обяснения за произхода и състава имъ” – 1932 г. – 40
- с А. Милев; Б. Николов; Й. Братков - „Речник на чуждите думи в българския език” – 1970 г.; 1978 г. – 25
- к Л. Андрейчин; Л. Георгиев; С. Илчев; Н. Костов; И. Леков; С. Стойков; Ц. Тодоров – „Български тълковен речник” – 1976 г. – 35
- к Л. Андрейчин; В. Георгиев; И. Леков; С. Стойков – „Правописен речник на българския книжовен език” – 1981 г. – 10
- к П. Пашов; Х. Първев – „Правоговорен речник на българския език” – 1975 г. – 25
- к Л. Нанов; А. Нанова – „Български синонимен речник” – 1987 г. – 20
- с „Этнопсихолингвистика”, под ред. на Ю. Сорокин – 1988 г. – 12
- с Гергана Дачева – „Семиостилистика” – 2001 г. – 8
- с Ричард Хъдсън – „Социолингвистика” – 1995 г. – 12
- с Ангел Пачев – „Малка енциклопедия по социолингвистика” – 1993 г. – 18
- к Михаил Виденов – „Българска социолингвистика” – 1990 г. – 10
- к Михаил Виденов – „Съвременна българска градска езикова ситуация” – 1990 г. – 15
- с Георги Армянов – „Жаргонът, без който (не) можем” – 1989 г. – 8
- к Цветана Карастойчева – „Българският младежки говор” – 1988 г. – 8
- с Любомир Андрейчин – „На езиков пост” (статии) – 1961 г. – 10
- к Моско Москов – „За чист български език” – 1976 г. – 4
- к „Помагало по методика на българския език”, съст. Кирил Димчев – 1990 г. – 5

0887 480 191 – ВЕРОСЛАВ
[email protected]


Линк на обявата:

Подобни обяви

Научно списание за Smart иновации в Рекреативната (Wellness) индустрия и Нишов Туризъм

Научно списание за Smart иновации в Рекреативната (Wellness) индустрия и Нишов Туризъм

Списанието „Smart иновации в Рекреативната (Wellness) индустрия и Нишов Туризъм“ е международно научно списание с висок регионален импакт и международен отзвук....

Цена: По договаряне
Град: София
Добавена на: 30-01-2019
Scientific Journal of Smart innovations for the Recreative&Wellness Industry and Niche Tourism

Scientific Journal of Smart innovations for the Recreative&Wellness Industry and Niche Tourism

The journal of “Smart innovations for the Recreative&Wellness Industry and Niche Tourism” is an international scientific journal of the Balkan cluster for health, Wellness and Spa Tourism (BCHWST) registries under the EU requirement for...

Цена: По договаряне
Град: София
Добавена на: 30-01-2019
Human Way - консултантска компания в областта на Човешките ресурси

Human Way - консултантска компания в областта на Човешките ресурси

Human Way е бутикова консултантска компания, предоставяща услуги в областта Човешки ресурси. Специализирани сме в: Подбор на персонал, Хедхънтинг, Outplacement, Временен експерт Човешки ресурси, Временен експерт Подбор....

Цена: По договаряне
Град: София
Добавена на: 30-01-2019
Онлайн магазин за мебели ЛУКС КОМФОРТ - богата гама, добри цени!

Онлайн магазин за мебели ЛУКС КОМФОРТ - богата гама, добри цени!

Мебели и матраци на най-добри цени от Лукс Комфорт. Онлайн магазин за мебели. Предлагаме разнообразие от мебели - мебели за хол, мебели за дневна, мебели за спалня, луксозни мебели, мека мебел, мебели за кухня, мебели за антре, офис мебели,...

Цена: По договаряне
Град: София
Добавена на: 30-01-2019
Логистичен център Телекомплект Логистика

Логистичен център Телекомплект Логистика

Логистичен център Телекомплект Логистика е модерна логистична база и предлага за момента 2100 кв.м складова площ. Телекомплект Логистика преглага богата гама традиционни и иновативни логистични услуги, измежду които акцентираме на услуги с...

Цена: По договаряне
Град: София
Добавена на: 30-01-2019
Блиндирана входна врата 602

Блиндирана входна врата 602

Представяме блиндирана входна врата, изработена от метал и размери с касата 90/197 см. Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява, навън/дясна. Покритието на вратата е...

Цена: 389 лв.
Град: София
Добавена на: 10-01-2019
Мартенски празници в Сокобаня - екскурзия с автобус - екскурзия с автобус

Мартенски празници в Сокобаня - екскурзия с автобус - екскурзия с автобус

Вид транспорт: Автобус Продължителност: 2 дни / 1 нощувка Маршрут: Сокобаня - Ниш Дати: 02.03.2019 Цена от: 135 лв. Ден 1 Отпътуване от София в 7.30 ч. от ул. "Оборище" (в участъка между пл. „Александър Невски“ и бул....

Цена: 135 лв.
Град: София
Добавена на: 09-01-2019
Блиндирана входна врата T-109

Блиндирана входна врата T-109

Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм. прахово боядисан метал и 10мм. MDF- фрезовани панели с лакирано покритие. Размери на вратата с касата-92/200 см. Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне са:...

Цена: 519 лв.
Град: София
Добавена на: 28-12-2018
Интериорна врата Gama 201p, цвят Златен дъб

Интериорна врата Gama 201p, цвят Златен дъб

Интериорна врата с крило от 6 мм HDF плоскости, подсилена рамка с HDF оребряване от масив и покритие от 3D полипропиленов ламинат. HDF плоскостите осигуряват по-голяма здравина, влагоустойчивост, плътност, шумо и топлоизолация. Касата е направена...

Цена: 284 лв.
Град: София
Добавена на: 21-12-2018
Касови апарати

Касови апарати

ПРЕДЛАГАМЕ КАСОВИ АПАРАТИ НА НИСКИ ЦЕНИ, които подлежат на преработка след влизане в сила на новите изисквания на НАП.   БЕЗПЛАТНО: първоначално програмиране, фискализация, договор за сервизно обслужване за 1 година, абонамент за 1 година към...

Цена: 168 лв.
Град: София
Добавена на: 18-12-2018
Касови апарати

Касови апарати

ПРЕДЛАГАМЕ КАСОВИ АПАРАТИ НА НИСКИ ЦЕНИ, които подлежат на преработка след влизане в сила на новите изисквания на НАП.   БЕЗПЛАТНО: първоначално програмиране, фискализация, договор за сервизно обслужване за 1 година, абонамент за 1 година към...

Цена: 168 лв.
Град: София
Добавена на: 18-12-2018
Доработка на касови апарати според новите изисквания на НАП

Доработка на касови апарати според новите изисквания на НАП

Оторизиран сервиз предлага доработка на касови апарати според новите изисквания на НАП и договори за сервиз на екстремно ниски цени. Преференциална цена за доработка на изредените по-долу касови апарати е 84лв. С ДДС, ако бъде заплатена до...

Цена: 84 лв.
Град: София
Добавена на: 18-12-2018
Доработка на касови апарати според новите изисквания на НАП

Доработка на касови апарати според новите изисквания на НАП

Оторизиран сервиз предлага доработка на касови апарати според новите изисквания на НАП и договори за сервиз на екстремно ниски цени. Преференциална цена за доработка на изредените по-долу касови апарати е 84лв. С ДДС, ако бъде заплатена до...

Цена: 84 лв.
Град: София
Добавена на: 18-12-2018
Доработка на касови апарати според новите изисквания на НАП

Доработка на касови апарати според новите изисквания на НАП

Оторизиран сервиз предлага доработка на касови апарати според новите изисквания на НАП и договори за сервиз на екстремно ниски цени. Преференциална цена за доработка на изредените по-долу касови апарати е 84лв. С ДДС, ако бъде заплатена до...

Цена: 84 лв.
Град: София
Добавена на: 18-12-2018
Метална входна врата Модел 516

Метална входна врата Модел 516

Метална входна врата, изработена от метал и размери с касата 90/197см Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/навън ; лява/дясна.Покритието на вратата е прахово боядисано. Вратата е в комплект с...

Цена: 429 лв.
Град: София
Добавена на: 13-12-2018

Последни VIP oбяви

Ние във фейсбук