Марксизъм, социология, религия

Обявата е изтекла
Марксизъм, социология, религия

Инфо / обява № 77696

Добавена: 05.01.2017
Тип обява: Обикновена
Тема: Книги и списания
Разглеждания: 191
Валидна до: 05.01.2018 / 22:14:13
10.0лв.
Обикновена

Информация за обявата:

ОБЩЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

(Цените са в български левове)

- с Клод Анри дьо Сен Симон – „Писма на един гражданин на Женева до неговите съвременници. Избрани произведения” – 1972 г. – 10
- к „Ленин. Владимир Илич. Краткая биография” – 1955 г. – 4
- к „В. И. Ленин. Кратка биография” – 1955 г. – 4
- к „В. И. Ленин. Кратък биографичен очерк” – 1974 г. – 3
- к „История на Всесъюзната комунистическа партия (болшевики)” – 1945 г. – 10
- т „Христоматия по история на БКП” – 1986 г. – 10
- к „Материали по история на БКП (1885-1925)” – 1968 г. – 3
- к В. Коларов; Тр. Костов; В. Червенков; Р. Леви; К. Драмалиев; Е. Стайков – „Лекции и материали по историята на Българската работническа партия (комунисти)” – 1947 г. – 20
- к „Пети конгрес на Българската комунистическа партия – 1948 г.” (стенографски протоколи) – ч. 1 – 20
- к Стела Благоева – „Георги Димитров” – 1951 г. – 3
- к Карл Маркс – „Капиталът” – т. 1 – 1948 г. – 12
- к Карл Маркс – „Капиталът” – т. 3 – 1990 г. – 15
- к К. Маркс; Ф. Енгелс – „Манифест на комунистическата партия” – 1985 г. – 8
- к К. Маркс; Ф. Енгелс – „Избрани произведения” – т. 6 – 1985 г. – 8
- к К. Маркс; Ф. Енгелс – „Избрани произведения” – т. 9 – 1985 г. – 8
- к Фридрих Енгелс – „Анти-Дюринг” – 1988 г. – 12
- к Фридрих Енгелс – „Развитие на социализма от утопия към наука” – 1945 г. – 7
- с Фридрих Енгелс – „Произходът на семейството, частната собственост и държавата” – 1945 г. – 7
- с Фридрих Енгелс – „Ролята на труда при превръщането на маймуната в човек” – 1949 г. – 2
- с Карл Кауцки – „Икономическото учение на Карл Маркс” – 1949 г. – 7
- к Владимир Ленин – „Сочинения” – т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33. . . – 1965 г. – 4 (на том)
- к „Письма В. И. Ленина” – 1968 г. – 3
- т Владимир Ленин – „Събрани съчинения” – т. 46 /Писма 1893 – 1904 г./ - 1983 г. – 5
- к Владимир Ленин – „Избрани произведения в два тома” – т. 1-2 – 1950 г. – 25
- к Владимир Ленин – „Избрани произведения” – т. 4 („Материализъм и емпириокритицизъм”) – 1987 г. – 10
- к Владимир Ленин – „Материализъм и емпириокритицизъм” – 1946 г. – 7
- к Владимир Ленин – „Левичарството – детската болест на комунизма” – 1949 г. – 7
- к Минчо Минчев – „Въведение към произведението на Ленин „Материализъм и емпириокритицизъм” – 1989 г. – 3
- к Йосиф Сталин – „Въпросите на ленинизма” – 1951 г. – 20
- к Йосиф Сталин – „Диалектически и исторически материализъм” – 1949 г. – 4
- т Йосиф Сталин – „Анархизъм или социализъм?” – 1951 г. – 4
- с „Тяхната борба” (Адолф Хитлер – „Моята борба”; Йосиф Сталин – „Основите на ленинизма”) – 1991 г. – 10
- с Мао Цзе-дун – „Избрани произведения” – т. 1-4 – 1954 г. – 60
- к В. Гелбрас – „Маоизмът и китайската работническа класа” – 1973 г. – 1
- к Ернесто Че Гевара – „Мисля за безсмъртието на революцията” („Епизоди от революционната война”; статии, речи, беседи; боливийският дневник на Че) – 1981 г. – 20
- к Димитър Благоев – „Принос към историята на социализма в България” – 1949 г. – 10
- т Георги Димитров – „Съчинения” – т. 6 /Март 1915 – април 1916 г./ - 1984 г. – 5
- к Георги Димитров – „Заключителна реч пред Лайпцигския съд” – 1950 г. – 5
- к „Георги Димитров. Име легенда” (сборник от чуждестранни автори) – 1972 г. – 5
- с Теодора Константинова - „Къща музей „Георги Димитров” – 1962 г. – 1
- к В. Топенчаров – „Равнис по СССР” – 1977 г. – 4
- к Тодор Живков – „За априлската линия” – 1981 г. – 10
- с Тодор Живков – „Дванадесетият конгрес на БКП и по-нататъшното изграждане на зрелия социализъм” – 1982 г. – 4
- с Тодор Живков – „Проблеми и подходи на изграждането на зрелия социализъм в НРБългария” - 1982 г. – 4
- с „Пролетарският район. История на Коларовската районна организация на БКП – София”, под ред. на Васил Василев – 1980 г. – 5
- т/к „Политически речник”, под ред. на Б. Пономарьов – 1956 г. – 8
- к „Политическая экономия” – 1988 г. – 2
- с „Политическа икономия” – т. 2 (Социализъм), под ред. на Жак Аройо – 1986 г. – 5
- к „Марксистко-ленинска естетика”, под ред. на М. Овсянников – 1985 г. – 5
- с Петър Каменов – „Марксизъм, ленинизъм, сталинизъм, комунизъм” – ч. 1-2 – 2003 г. – 20


- к „Социология” – 1990 г. – 3
- к Георги Фотев – „История на социологията” – т. 1 – 1993 г. – 15
- с „Съседството на религиозните общности в България”, съст. Георги Фотев – 2000 г. – 8
- с Николай Ирибаджаков – „Социологическата мисъл на древния свят” – т. 1 (Египет, Шумер, Вавилония) – 1978 г. – 18
- с Николай Ирибаджаков – „Социологическата мисъл на древния свят” – т. 2 (В лоното на философията. Гърция – от Хезиод до Демокрит) – 1981 г. – 18
- к Живко Ошавков – „Социологията като наука” – 1983 г. – 13
- к Стоян Михайлов – „Емпиричното социологическо изследване” – 1980 г. – 8
- с С. Минкова; Т. Трифонов – „Народопсихологически щрихи на българина” – 1990 г. – 15
- Иван Хаджийски – „Съчинения” – т. 1-2 („Оптимистична теория за нашия народ”; „Бит и душевност на нашия народ”) – 1974 г. – 50
- Иван Хаджийски – „Оптимистична теория за нашия народ” – 1997 г. – 20
- с „Иван Хаджийски. Неизвестно от него, неизвестно за него” – 1989 г. – 15
- с Георги Янков – “Политологичната мисъл от древността до наши дни” – 2006 г. – 18
- с Георги Янков – “Политологичната мисъл от древността до наши дни” – т. 1-2 - 1994/95 г. – 18
- с Таня Неделчева – „Идентичност и време” – 2004 г. – 8
- с ЛюисМорган – „Първобитното общество” – т. 1-2 – 1939 г. – 30
- с Алвин Тофлър – „Прогнози и предпоставки” – 1992 г. – 15
- с Добрин Спасов – „От логика към социология” – 1980 г. – 8
- с Ричард Хъдсън – „Социолингвистика” – 1995 г. – 12
- с Ангел Пачев – „Малка енциклопедия по социолингвистика” – 1993 г. – 18
- к Михаил Виденов – „Българска социолингвистика” – 1990 г. – 10
- к Михаил Виденов – „Съвременна българска градска езикова ситуация” – 1990 г. – 15

- к „Библия или Свещеното писание на Стария и Новия завет” – 1924 г. – 35
- к “Holy Bible. The new King James version” – 1990 г. – 35
- к „Библия за деца” – 2006 г. – 5
- к „Книгите на свещеното писание на Новия завет” – 2012 г. – 10
- к Кенет Тейлър – „Новият завет в картини за малките очички” – 1992 г. – 3
- с Д. Киров; Д. Свиленов; Д. Коруджиев – „Християнска етика. Учебно помагало” – 2003 г. – 8
- к „Ти можеш да живееш завинаги в рай на Земята” – 1993 г. – 2
- с Дж. Макдауъл; Д. Стюарт – „Заблудата. В какво вярват сектите и култовете, как примамват последователи” – 1993 г. – 8
- с Питър Хоробин – „Изцеление чрез освобождение” – т. 1 – 2004 г. – 12
- к Хаджи Славчо Кисьов – „По пътя към храма” (с автограф от автора) – 1998 г. – 4
- с Звездомира Мастагаркова – „Традициите от Богоявление до Игнажден. Обичаи и рецепти за всеки църковен празник” – 2010 г. – 10
- с „365 молитви за всеки ден. За всеки дом, при всякаква нужда, към всички светци” – 2010 г. – 8
- с “The Glorious Qur’an” – 40
- c Jonathan Black – “The sacred history” – 2013 г. – 30
- с Джеймс Фрейзър – „Златната клонка” – 1984 г. – 35
к Джеймс Фрейзър – „Фолклорът в Стария завет” – 1989 г. – 18
- к „Мифологический словарь”, под ред. на Е. Мелетинский – 1990 г. – 40
- Владимир Григориев – „Религиите по света” – 1995 г. – 12
- с Михаил Коростовцев – „Религията на Древния Египет” – 1999 г. – 18
- с Георги Батаклиев – „Кратка антична митология” – 1945 г. – 7
- к Георги Батаклиев – „Антична митология. Справочник” – 1985 г. – 12
- к Д. Акритас – „Гръцка митология” – 1976 г. – 12
- к Ангел Бонов – „Митове и легенди за съзвездията” – 1976 г. – 6
- к Хари Тромер – „Морски легенди и митове” – 1975 г. – 7
- к Здравко Петров; Цветан Стоянов – „Мъдростта на древните митове” – 1968 г. – 7
- т „Космические легенды Востока” – 1992 г. – 8
- к Еремей Парнов – „Боговете на лотоса” – 1983 г. – 10
- к Йоланта Тубелевич – „Митология на Япония” – 1986 г. – 7
- к Дмитрий Раевски – „Митология на скитите” – 1988 г. – 7
- с Александър Гейшор – „Митология на славяните” – 1986 г. – 8
- с Зофия Соколевич – „Митология на Черна Африка” – 1990 г. – 8
- к Дерек Уолтърс – „Китайска митология” – 1995 г. – 8
- с „Новозеландска митология” – 1995 г. – 8
- с Отто Ранк – „Миф о рождении героя. Значение психоанализа в науках о духе” – 1997 г. – 15
- к Радост Иванова – „Епос – обред – мит” – 1995 г. – 8
- с „Фолклорен еротикон” – т. 1, съст. Флорентина Бадаланова – 1993 г. – 12
- с Петър Дънов – „Разумният живот. Младежки окултен клас. Година III (1923-24 г.)” – т. 5, ч. 1 – 1995 г. – 12
- с Петър Дънов – „Да възлюбиш. II младежки събор. Лекции, държани през 1924 г. в София” – 1994 г. – 6
- с Петър Дънов – „Свещеният огън. Съборни беседи 1926 г.” – 1998 г. – 12
- с Петър Дънов – „Сила и живот” (беседи) – 1991 г. – 12
- с Петър Дънов – „Сила и живот. Духът и плътта. Неделни беседи. Втора серия”– 1998 г. – 10
- с Петър Дънов – „Новото човечество. Избрани беседи” – т. 1 – 1990 г. – 10

0887 480 191 – ВЕРОСЛАВ
[email protected]


Линк на обявата:

Подобни обяви

Научно списание за Smart иновации в Рекреативната (Wellness) индустрия и Нишов Туризъм

Научно списание за Smart иновации в Рекреативната (Wellness) индустрия и Нишов Туризъм

Списанието „Smart иновации в Рекреативната (Wellness) индустрия и Нишов Туризъм“ е международно научно списание с висок регионален импакт и международен отзвук....

Цена: По договаряне
Град: София
Добавена на: 30-01-2019
Scientific Journal of Smart innovations for the Recreative&Wellness Industry and Niche Tourism

Scientific Journal of Smart innovations for the Recreative&Wellness Industry and Niche Tourism

The journal of “Smart innovations for the Recreative&Wellness Industry and Niche Tourism” is an international scientific journal of the Balkan cluster for health, Wellness and Spa Tourism (BCHWST) registries under the EU requirement for...

Цена: По договаряне
Град: София
Добавена на: 30-01-2019
Human Way - консултантска компания в областта на Човешките ресурси

Human Way - консултантска компания в областта на Човешките ресурси

Human Way е бутикова консултантска компания, предоставяща услуги в областта Човешки ресурси. Специализирани сме в: Подбор на персонал, Хедхънтинг, Outplacement, Временен експерт Човешки ресурси, Временен експерт Подбор....

Цена: По договаряне
Град: София
Добавена на: 30-01-2019
Онлайн магазин за мебели ЛУКС КОМФОРТ - богата гама, добри цени!

Онлайн магазин за мебели ЛУКС КОМФОРТ - богата гама, добри цени!

Мебели и матраци на най-добри цени от Лукс Комфорт. Онлайн магазин за мебели. Предлагаме разнообразие от мебели - мебели за хол, мебели за дневна, мебели за спалня, луксозни мебели, мека мебел, мебели за кухня, мебели за антре, офис мебели,...

Цена: По договаряне
Град: София
Добавена на: 30-01-2019
Логистичен център Телекомплект Логистика

Логистичен център Телекомплект Логистика

Логистичен център Телекомплект Логистика е модерна логистична база и предлага за момента 2100 кв.м складова площ. Телекомплект Логистика преглага богата гама традиционни и иновативни логистични услуги, измежду които акцентираме на услуги с...

Цена: По договаряне
Град: София
Добавена на: 30-01-2019
Блиндирана входна врата 602

Блиндирана входна врата 602

Представяме блиндирана входна врата, изработена от метал и размери с касата 90/197 см. Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява, навън/дясна. Покритието на вратата е...

Цена: 389 лв.
Град: София
Добавена на: 10-01-2019
Мартенски празници в Сокобаня - екскурзия с автобус - екскурзия с автобус

Мартенски празници в Сокобаня - екскурзия с автобус - екскурзия с автобус

Вид транспорт: Автобус Продължителност: 2 дни / 1 нощувка Маршрут: Сокобаня - Ниш Дати: 02.03.2019 Цена от: 135 лв. Ден 1 Отпътуване от София в 7.30 ч. от ул. "Оборище" (в участъка между пл. „Александър Невски“ и бул....

Цена: 135 лв.
Град: София
Добавена на: 09-01-2019
Блиндирана входна врата T-109

Блиндирана входна врата T-109

Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм. прахово боядисан метал и 10мм. MDF- фрезовани панели с лакирано покритие. Размери на вратата с касата-92/200 см. Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне са:...

Цена: 519 лв.
Град: София
Добавена на: 28-12-2018
Интериорна врата Gama 201p, цвят Златен дъб

Интериорна врата Gama 201p, цвят Златен дъб

Интериорна врата с крило от 6 мм HDF плоскости, подсилена рамка с HDF оребряване от масив и покритие от 3D полипропиленов ламинат. HDF плоскостите осигуряват по-голяма здравина, влагоустойчивост, плътност, шумо и топлоизолация. Касата е направена...

Цена: 284 лв.
Град: София
Добавена на: 21-12-2018
Касови апарати

Касови апарати

ПРЕДЛАГАМЕ КАСОВИ АПАРАТИ НА НИСКИ ЦЕНИ, които подлежат на преработка след влизане в сила на новите изисквания на НАП.   БЕЗПЛАТНО: първоначално програмиране, фискализация, договор за сервизно обслужване за 1 година, абонамент за 1 година към...

Цена: 168 лв.
Град: София
Добавена на: 18-12-2018
Касови апарати

Касови апарати

ПРЕДЛАГАМЕ КАСОВИ АПАРАТИ НА НИСКИ ЦЕНИ, които подлежат на преработка след влизане в сила на новите изисквания на НАП.   БЕЗПЛАТНО: първоначално програмиране, фискализация, договор за сервизно обслужване за 1 година, абонамент за 1 година към...

Цена: 168 лв.
Град: София
Добавена на: 18-12-2018
Доработка на касови апарати според новите изисквания на НАП

Доработка на касови апарати според новите изисквания на НАП

Оторизиран сервиз предлага доработка на касови апарати според новите изисквания на НАП и договори за сервиз на екстремно ниски цени. Преференциална цена за доработка на изредените по-долу касови апарати е 84лв. С ДДС, ако бъде заплатена до...

Цена: 84 лв.
Град: София
Добавена на: 18-12-2018
Доработка на касови апарати според новите изисквания на НАП

Доработка на касови апарати според новите изисквания на НАП

Оторизиран сервиз предлага доработка на касови апарати според новите изисквания на НАП и договори за сервиз на екстремно ниски цени. Преференциална цена за доработка на изредените по-долу касови апарати е 84лв. С ДДС, ако бъде заплатена до...

Цена: 84 лв.
Град: София
Добавена на: 18-12-2018
Доработка на касови апарати според новите изисквания на НАП

Доработка на касови апарати според новите изисквания на НАП

Оторизиран сервиз предлага доработка на касови апарати според новите изисквания на НАП и договори за сервиз на екстремно ниски цени. Преференциална цена за доработка на изредените по-долу касови апарати е 84лв. С ДДС, ако бъде заплатена до...

Цена: 84 лв.
Град: София
Добавена на: 18-12-2018
Метална входна врата Модел 516

Метална входна врата Модел 516

Метална входна врата, изработена от метал и размери с касата 90/197см Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/навън ; лява/дясна.Покритието на вратата е прахово боядисано. Вратата е в комплект с...

Цена: 429 лв.
Град: София
Добавена на: 13-12-2018

Последни VIP oбяви

Ние във фейсбук