Научни книги по световна история

Обявата е изтекла
Научни книги по световна история

Инфо / обява № 77699

Добавена: 05.01.2017
Тип обява: Обикновена
Тема: Книги и списания
Разглеждания: 237
Валидна до: 05.01.2018 / 22:25:41
15.0лв.
Обикновена

Информация за обявата:

СВЕТОВНА ИСТОРИЯ

/цените са в български левове/

к К. В. Керам – „Най-древният жител на Америка” – 1987 г. – 18
- т/к К. В. Керам – „Богове, гробници и учени” – 1988 г. – 18
- к Анри-Пол Ейду – „Истини и загадки на археологията” – 1976 г. – 10
- т Златка Стоянова – „Из градовете на древната култура” – 1961 г. – 4
- с М. Герасимов – „Основы восстановления лица по черепу” – 1949 г. – 20
- с ЛюисМорган – „Първобитното общество” – т. 1-2 – 1939 г. – 30
- с Хендрик Вилем ван Луун – „История на човечеството” – 1944 г. – 15
- т Хендрик Вилем ван Луун – „История на човечеството за деца” – 1993 г. – 10
- т Хайнц Нойкирхен – „Пиратите” – 1981 г. – 8
- т Хайнц Нойкирхен – „Пираты” – 1980 г. – 7
- т Джон Есквемелин – „Пиратите на Америка” – 1986 г. – 5
- к М. Тачева; А. Данов; В. Станчева – „Кратък исторически справочник. Част 1: Старият свят” – 1980 г. – 12
- т „Факти за Израел. История” – 3
- т Федор Коровкин – „История древнего мира” – 1974 г. – 7
- с „История на Древна Гърция”, под ред. на В. Авдиев и колектив – 1976 г. – 20
- с/к Херодот – „История” – ч. 1-2 – 1986 г./1990 г. – 45
- с Херодот – „Исторически новели” – 1982 г. – 10
- с Тукидид – „Избрани страници” – 1988 г. – 15
- с Тукидид – „История на Пелопонеската война” – 1979 г. – 25
- к Гаврил Кацаров – „Лекции по гръцка история” – 1940 г. – 15
- т Борис Чолпанов – „Александър Македонски” – 1964 г. – 5
- с Илья Шифман – „Александр Македонский” – 1988 г. – 5
- с Ксенофонт – „Киропедия” – 1976 г. – 15
- к Плутарх – „Избрани животописи” – 1969 г. – 10
- т „Знаменитые греки /по Плутарху/” – 1968 г. – 4
- т Франсоа Шаму – „Гръцката цивилизация през архаичната и класическата епоха” – 1979 г. – 30
- к Тит Ливий – „История на Рим” – 1978 г. – 4
- к Тит Ливий – „Достопаметни герои и деяния” – 1989 г. – 10
- т А. Немировски – „Пуническите войни” – 1965 г. – 5
- т Стоил Стоилов – „Спартак” – 1964 г. – 4
- с Гай Юлий Цезар – „Галската война” – 1942 г. – 20
- с Марк Тулий Цицерон – „Избрани писма” – 1983 г. – 8
- с Марк Тулий Цицерон – „Етически трактати” – 1984 г. – 6
- с Марк Тулий Цицерон – „Избрани речи” – 1983 г. – 15
- с Светоний – „Дванадесетте цезари” – 1981 г. – 10
- с Александер Кравчук – „Юлий Цезар” – 1975 г. – 7
- и Александер Кравчук – „Октавиан Август” – 1979 г. – 6
- к Робер Етиен – „Всекидневният живот в Помпей” – 1983 г. – 20
- т Н. Машкин - „История на Древния Рим” – 1949 г. – 15
- с „История на Древния Рим”, под ред. на А. Бокщанин; В. Кузищин – 1976 г. – 18
- к „Христоматия по история на стария свят”, съст. Христо Данов – 1976 г. – 17
- с „Художествено-документална христоматия по история на стария свят” – 1974 г. – 8
- „Христоматия по история на средните векове” – ч. 1 – 1975 г. – 15
- с „Христоматия по история на средните векове”, съст. С. Маслев; Г. Гавраилов; И. Шапкарев – 1976 г. – 10
- с И. Шапкарев; Ц. Бонева; М. Йонов - „История на Средните векове” – 1963 г. – 13
- т И. Шапкарев – „Четива по средновековна история” – 1960 г. – 4
- к Йордан Николов; Колинка Исова – „Средновековието” – 1994 г. – 10
- с В. Вачкова; Т. Борисова-Петрова; В. Нинов – „В търсене на истинското Средновековие” – 2009 г. – 15
- с „История на Средните векове”, под ред. на С. Сказкин – т. 1 – 1977 г. – 25
- с „История на Средните векове”, под ред. на С. Сказкин – т. 2 – 1956 г. – 20
- т „Атлас истории средних веков” – 1968 г. – 4
- с Прокопий Кесарийски – „Тайната история” – 1983 г. – 8
- т Шарл Дюканж – „Византийска история. История на империята на Константинопол по време на френските императори до завладяването ѝ от турците /откъси/” – 1992 г. – 18
- к Димитър Ангелов – „История на Византия” – ч. 1 – 1976 г. – 15
- к Димитър Ангелов – „История на Византия” – ч. 3 – 1976 г. – 10
- к Димитър Ангелов – „Византия – духовна култура” – 1994 г. – 15
- Георги Бакалов – „Византия” – 2000 г. – 15
- с Стивън Рънсиман – „Падането на Константинопол” – 1971 г. – 13
- к „Нова история” – ч. 1 (от Английската революция до 60-те год. на XIX век) – 1977 г. – 20
- т „Новая история /первый период 1640 – 1870/”, под ред. на Е. Юровская; М. Полтавский; Н. Застенкер – 1972 г. – 15
- т Ефим Черняк – „Пет столетия тайна война. Из историята на секретната дипломация и разузнаването” – 1989 г. – 8
- т Ефим Черняк – „Пет столетий тайной войны. Из истории разведки” – 1966 г. – 6
- т Александър Горбовски; Юлиан Семьонов – „Война без изстрел” – 1987 г. – 6
- т Александър Янков – „Петър Първи” – 1969 г. – 4
- т Мария Евгениева – „Любовниците на Екатерина” – 1991 г. – 2
- с Алберт Собул – „Очерк по история на Френската революция” – 1978 г. – 20
- т/с Христо Глушков – „Френската революция 1789 – 1799” – 1989 г. – 10
- к „Мирабо. Дантон. Марат. Оратори на Великата френска революция” – 1989 г. – 12
- т Анатолий Левандовский – „Дантон” – 1964 г. – 7
- т Анатолий Левандовски – „Робеспиер” – 1961 г. – 10
- т Анри Робер – „Прочути исторически процеси” – 1991 г. – 6
- т Андрей Пантев – „Американската буржоазна революция 1776 – 1789” – 1977 г. – 8
- к „Документи на американската демокрация” – 1990 г. – 3
- т Драган Тенев – „Гарибалди” – 1967 г. – 5
- к Нешо Давидов – „Парижката комуна” – 1971 г. – 5
- к Николай Ирибаджаков – „Клио перед судом буржуазной философии” – 1972 г. – 3
- т Александра Богданович – „Три последних самодержца” – 1990 г. – 10
- т Семьон Белкин – „Разкази за известни кораби” – 1986 г. – 4
- т И. Берхин; И. Федосов – „История СССР /1900 – 1937/” – 1978 г. – 3
- т Пол Джонсън – „Съвременността. Светът от 20-те до 90-те” – 1993 г. – 20
- т Княз Феликс Юсупов – „Убийството на Распутин” – 1992 г. – 4
- к „Ленин. Владимир Илич. Краткая биография” – 1955 г. – 4
- к „В. И. Ленин. Кратка биография” – 1955 г. – 4
- к „В. И. Ленин. Кратък биографичен очерк” – 1974 г. – 3
- т „Злодейското покушение 30 август 1918” – 1985 г. – 4
- т Арсений Тишков – „Дзержинский” – 1974 г. – 5
- т „Чекисты” /сборник/ - 1972 г. – 10
- т „Михаил Василевич Фрунзе” – 1955 г. – 4
- т Лев Троцкий – „Политические силуэты” – 1990 г. – 10
- к „История на Всесъюзната комунистическа партия (болшевики)” – 1945 г. – 10
- т Л. Берия; Н. Булгарин; А. Василевски – „Речи пред 19 конгрес на ВКП /б/” – 1952 г. – 5
- т Семен Буденный – „Пройденный путь” – кн. 2 – 1965 г. – 7
- т Георги Гавраилов – „В. И. Чапаев” – 1967 г. – 3
- т П. Бабенко – „Й. Е. Якир” – 1965 г. – 3
- т Ю. Щетинов; Б. Старков – „Красный маршал /Михаил Тухачевский/” – 1990 г. – 3
- т Анна Ларина /Бухарина/ - „Незабравимото” – 1990 г. – 5
- т „И. В. Сталин. Кратка биография” – 1950 г. – 4
- т Рой Медведев – „О Сталине и сталинизме” – 1990 г. – 8
- т Константин Симонов – „Глазами человека моего поколения. Размышления о И. В. Сталине” – 1990 г. – 5
- т Абдурахман Авторханов – „Загадката около смъртта на Сталин” – 1991 г. – 4
- т Иосиф Сталин – „О Великой отечественной войне Советского союза /сборник/” – 1947 г. – 5
- „Тяхната борба” (Адолф Хитлер – „Моята борба”; Йосиф Сталин – „Основите на ленинизма”) – 1991 г. – 10
- с Желю Желев – „Фашизмът” – 1990 г. – 8
- т Даниил Мелников – „Заговорът от 20 юли 1944 година в Германия. Причини и последици” – 1966 г. – 6
- т/к Д. Мельников; Л. Черная – „Преступник номер 1. Нацистский режим и его фюрер” – 1991 г. – 8
- т Д. Мелников; Л. Чорная – „Империята на смъртта. Апаратът за насилие в нацистка Германия 1933/1945” – 1989 г. – 10
- т Жак Деларю – „История гестапо” – 1993 г. – 10
- т „Документи и материали от навечерието на Втората световна война. Из архива на германското външно министерство” – т. 1 /Ноември 1937 – 1938 г./ - 1949 г. – 13
- т Михаил Колесников – „Таким был Рихард Зорге” – 1965 г. – 4
- к Г. Георгиев – „Хроника на Втората световна война” – 1975 г. – 12
- т „Совершенно секретно! Только для командования!”. Стратегия фашистской Германии в войне против СССР /документы и материалы/” – 1967 г. – 15
- т „Великая Отечественная война 1941 - 1945”, под ред. на П. Жилин – 1973 г. – 13
- т „СССР в Великой Отечественной войне 1941 - 1945. Краткая хроника” – 1964 г. – 20
- т „История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 -1945” – т. 4 /Изгнание врага из пределов Советского союза и начало освобождения народов Европы от фашистского ига (1944 год)/ - 1964 г. – 20
- т „История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 -1945” – т. 5 /Победоносное окончание войны с фашистской Германией. Поражение империалистической Японии (1945 г.) – 1963 г. – 20
- т „История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 -1945” – т. 6 /Итоги Великой Отечественной войны/ - 1965 г. – 20
- т А. Лукин; Т. Гладков – „Николай Кузнецов” – 1971 г. – 4
- т Кирил Москаленко – „На югозападното направление” - т. 1-2 /1941 – 1943; 1943 – 1945/ - 1978 г. – 18
- т Сергей Штеменко – „Генеральный штаб в годы войны” – 1968 г. – 6
- т Константин Рокоссовский – „Солдатский долг” – 1968 г. – 6
- с Георгий Жуков – „Спомени и размисли” – 1969 г. – 15
- т Георгий Жуков – „Воспоминания и размышления” – 1969 г. – 13
- т Николай Яковлев – „Избранные произведения /”Маршал Жуков”, „19 ноября 1942 г.”, „3 сентября 1945 г.”/” – 1990 г. – 8
- т Герман Розанов – „Краят на Третия райх” – 1988 г. – 5
- т Николай Яковлев – „Пърл Харбър. 7 декември 1941 година” – 1990 г. – 5
- т Такусиро Хаттори – „Япония в войне 1941 – 1945” – 1973 г. – 15
- т Пьотр Владимиров – „Специалният район на Китай 1942 - 1945” – 1974 г. – 10
- т/с Дуайт Айзенхауер – „Кръстоносният поход в Европа” – 1986 г. – 13
- с Стъдс Търкъл – „Добрата война” (Втората световна война в разказите на очевидци) – 1988 г. – 5
- т Джим Шедън; Норман Франкс – „Боен пилот” – 1998 г. – 7
- т Ханс Херлин – „Летците от Хирошима” – 1988 г. – 4
- т „Преписка на Председателя на Министерския съвет на СССР с президентите на САЩ и министър-председателите на Великобритания по време на Великата отечествена война 1941 – 1945” – 1983 г. – 20
- с Уинстън Чърчил – „Втората световна война /мемоари/” – т. 1 /”Назряващата буря”/ - 1993 г. – 15
- с Уинстън Чърчил – „Втората световна война /мемоари/” – т. 2 /”Звезден миг”/ - 1994 г. – 15
- т „Техеран, Ялта, Потсдам. Сборник документи” – 1968 г. – 10
- т Валентин Бережков – „Техеран 1943” – 1970 г. – 4
- т Валентин Бережков – „Страници от дипломатическата история” – 1988 г. – 12
- т А. Полторак – „От Мюнхен до Нюрнберг” – 1964 г. – 7
- т А. Полторак – „Нюрнбергский эпилог” – 1969 г. – 7
- т „Втората световна война и съвременността” – 1975 г. – 10
- т Александър Бланк – „Вторият живот на фелдмаршал Паулус” – 1989 г. – 6
- т „Факти за Израел. Държавата Израел” – 1
- т „Две години борба на Гръцката демократична войска” – 1948 г. – 2
- т Г. Хайден; М. Клайн; А. Козик – „Философия на престъплението” – 1964 г. – 5
- к Н. Ермашов – „Сун Ят-сен” – 1966 г. – 4
- к „Христоматия по най-нова обща история” – 1988 г. – 6
- к „Хрестоматия по новейшей истории (1945 – 1974)” – 1976 г. – 4
- т „Атлас новейшей истории зарубежных стран” – 1968 г. – 4
- т Ким Филби – „Моята тайна война” – 1981 г. – 5
- т Вацлав Боровичка – „Именити разузнавачи” – 1987 г. – 5
- т Джонатан Блоч; Патрик Фитцджералд – „Тайните операции на британското разузнаване” – 1988 г. – 6
- т Константин Костов – „Фалшивият блясък на короните” – 1982 г. – 5
- т Фредерик Лоран – „Черният оркестър” – 1982 г. – 6
- к Ернесто Че Гевара – „Мисля за безсмъртието на революцията” („Епизоди от революционната война”; статии, речи, беседи; боливийският дневник на Че) – 1981 г. – 20
- т Иосиф Лаврецкий – „Эрнесто Че Гевара” – 1973 г. – 7
- и А. Громико; А. Кокошин – „Братя Кенеди” – 1988 г. – 8
- т Ю. Рот; Б. Ендер – „Зад кулисите на властта” – 1987 г. – 8
- т Андрей Грачов – „Политическият екстремизъм” – 1988 г. – 5
- т Боб Удуърд – „Пелена: Тайните войни на ЦРУ /1981 – 1987/” – 1989 г. – 8
- с Тиери Мейсън – „11 септември 2001. Ужасната измама” – 2002 г. – 10

0887 480 191 – ВЕРОСЛАВ
[email protected]


Линк на обявата:

Подобни обяви

Галиани- НОЩУВКИ- центъра на София на ниски цени,...

Галиани- НОЩУВКИ- центъра на София на ниски цени,...

За резервации онлайн на нашия сайт http://www.galiani-hostel.com Галиани стаи за гости се намира в сграда паметник на културата в центъра на гр. София на бул. Христо Ботев 70. Предлагаме Ви разнообразие от просторни и светли стаи в центъра на...

Цена: 20 лв.
VIP до: 25.05.2019
Галиани -НОЩУВКИ- центъра на София на ниски цени,...

Галиани -НОЩУВКИ- центъра на София на ниски цени,...

За резервации онлайн на нашия сайт http://www.galiani-hostel.com Галиани стаи за гости се намира в сграда паметник на културата в центъра на гр. София на бул. Христо Ботев 70. Предлагаме Ви разнообразие от просторни и светли стаи в центъра на...

Цена: 20 лв.
VIP до: 25.05.2019
Луксозни апартаменти с хотелско настаняване в центъра на София,...

Луксозни апартаменти с хотелско настаняване в центъра на София,...

Ивани Апартмантс предлага хотелско настаняване за своите гости в просторни и луксозно обзаведени апартаменти в центъра на град София на един от най-големите булеварди в столицата - Христо Ботев. Със своето централно местоположение Ивани...

Цена: 65 лв.
VIP до: 25.05.2019
Научно списание за Smart иновации в Рекреативната (Wellness) индустрия и Нишов Туризъм

Научно списание за Smart иновации в Рекреативната (Wellness) индустрия и Нишов Туризъм

Списанието „Smart иновации в Рекреативната (Wellness) индустрия и Нишов Туризъм“ е международно научно списание с висок регионален импакт и международен отзвук....

Цена: По договаряне
Град: София
Добавена на: 30-01-2019
Scientific Journal of Smart innovations for the Recreative&Wellness Industry and Niche Tourism

Scientific Journal of Smart innovations for the Recreative&Wellness Industry and Niche Tourism

The journal of “Smart innovations for the Recreative&Wellness Industry and Niche Tourism” is an international scientific journal of the Balkan cluster for health, Wellness and Spa Tourism (BCHWST) registries under the EU requirement for...

Цена: По договаряне
Град: София
Добавена на: 30-01-2019
Human Way - консултантска компания в областта на Човешките ресурси

Human Way - консултантска компания в областта на Човешките ресурси

Human Way е бутикова консултантска компания, предоставяща услуги в областта Човешки ресурси. Специализирани сме в: Подбор на персонал, Хедхънтинг, Outplacement, Временен експерт Човешки ресурси, Временен експерт Подбор....

Цена: По договаряне
Град: София
Добавена на: 30-01-2019
Онлайн магазин за мебели ЛУКС КОМФОРТ - богата гама, добри цени!

Онлайн магазин за мебели ЛУКС КОМФОРТ - богата гама, добри цени!

Мебели и матраци на най-добри цени от Лукс Комфорт. Онлайн магазин за мебели. Предлагаме разнообразие от мебели - мебели за хол, мебели за дневна, мебели за спалня, луксозни мебели, мека мебел, мебели за кухня, мебели за антре, офис мебели,...

Цена: По договаряне
Град: София
Добавена на: 30-01-2019
Логистичен център Телекомплект Логистика

Логистичен център Телекомплект Логистика

Логистичен център Телекомплект Логистика е модерна логистична база и предлага за момента 2100 кв.м складова площ. Телекомплект Логистика преглага богата гама традиционни и иновативни логистични услуги, измежду които акцентираме на услуги с...

Цена: По договаряне
Град: София
Добавена на: 30-01-2019
Блиндирана входна врата 602

Блиндирана входна врата 602

Представяме блиндирана входна врата, изработена от метал и размери с касата 90/197 см. Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява, навън/дясна. Покритието на вратата е...

Цена: 389 лв.
Град: София
Добавена на: 10-01-2019
Мартенски празници в Сокобаня - екскурзия с автобус - екскурзия с автобус

Мартенски празници в Сокобаня - екскурзия с автобус - екскурзия с автобус

Вид транспорт: Автобус Продължителност: 2 дни / 1 нощувка Маршрут: Сокобаня - Ниш Дати: 02.03.2019 Цена от: 135 лв. Ден 1 Отпътуване от София в 7.30 ч. от ул. "Оборище" (в участъка между пл. „Александър Невски“ и бул....

Цена: 135 лв.
Град: София
Добавена на: 09-01-2019
Блиндирана входна врата T-109

Блиндирана входна врата T-109

Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм. прахово боядисан метал и 10мм. MDF- фрезовани панели с лакирано покритие. Размери на вратата с касата-92/200 см. Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне са:...

Цена: 519 лв.
Град: София
Добавена на: 28-12-2018
Интериорна врата Gama 201p, цвят Златен дъб

Интериорна врата Gama 201p, цвят Златен дъб

Интериорна врата с крило от 6 мм HDF плоскости, подсилена рамка с HDF оребряване от масив и покритие от 3D полипропиленов ламинат. HDF плоскостите осигуряват по-голяма здравина, влагоустойчивост, плътност, шумо и топлоизолация. Касата е направена...

Цена: 284 лв.
Град: София
Добавена на: 21-12-2018
Касови апарати

Касови апарати

ПРЕДЛАГАМЕ КАСОВИ АПАРАТИ НА НИСКИ ЦЕНИ, които подлежат на преработка след влизане в сила на новите изисквания на НАП.   БЕЗПЛАТНО: първоначално програмиране, фискализация, договор за сервизно обслужване за 1 година, абонамент за 1 година към...

Цена: 168 лв.
Град: София
Добавена на: 18-12-2018
Касови апарати

Касови апарати

ПРЕДЛАГАМЕ КАСОВИ АПАРАТИ НА НИСКИ ЦЕНИ, които подлежат на преработка след влизане в сила на новите изисквания на НАП.   БЕЗПЛАТНО: първоначално програмиране, фискализация, договор за сервизно обслужване за 1 година, абонамент за 1 година към...

Цена: 168 лв.
Град: София
Добавена на: 18-12-2018
Доработка на касови апарати според новите изисквания на НАП

Доработка на касови апарати според новите изисквания на НАП

Оторизиран сервиз предлага доработка на касови апарати според новите изисквания на НАП и договори за сервиз на екстремно ниски цени. Преференциална цена за доработка на изредените по-долу касови апарати е 84лв. С ДДС, ако бъде заплатена до...

Цена: 84 лв.
Град: София
Добавена на: 18-12-2018

Ние във фейсбук