Правила и Условия за ползване

Правила и Условия за ползване на сайта за обяви Top-obiavi.net

1. ПОТРЕБИТЕЛ е: физическо или юридическо лице, подаващо обява в Top-obiavi.net

2. УСЛУГА на сайта:

   2.1  достъп до предоставяните информационни ресурси на сайта;
   2.2  публикуване на обяви в сайта;
   2.3  създаване и персонализация на потребителски профил след регистрация;
   2.4  възможност за изразяване на мнения и коментари по обявите;

3. Като подавате обява или при регистрация се съгласявате с Правилата за ползване и Политиката за поверителност на уебсайта Top-obiavi.net.

4. С подаването на обява или при регистрация, давате съгласието си своите персонални данни да се съхраняват в базата данни на сайта Top-obiavi.net, в съответствие със законовите норми съгласно чл.13 и чл.14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните - ОРЗД).

 

Правила за съдържанието на обява в Top-obiavi.net

5. НЕ СЕ ПРИЕМАТ и се ПРЕМАХВАТ ОБЯВИ:

  5.1  Които имат противно на закона и моралните норми съдържание;
  5.2  Противоречащи на морални норми с оскърбително текстово или графично съдържание;
  5.3  Които подтикват към дискриминационно поведение и омраза;
  5.4  Които не съответстват или частично не съответстват с  даден раздел на сайта;
  5.5  С неясно и подвеждащо описание на предлаганата стока, услуга, дейност или работа;
  5.6  Съдържат повече от една, предлагана услуга или стока, или съобщения от общ характер;
  5.7  С неправилно попълнени задължителни полета;
  5.8  Съдържащи некоректна или погрешна информация, подвеждаща други потребители;
  5.9  С цена и/или характеристики, различни от упоменатите в обявата;
  5.10 На които снимките не съответстват на конкретното предложение;
  5.11 Със снимки с прекалено ниско качество;
  5.12 С текст или отделни думи и части от думи с главни букви, които неестествено се отличават от останалите обяви;
  5.13 Съдържащи специални символи, излишни интервали, точки и препинателни знаци, набор на еднакви или безсмислени букви, както и текст, който не се отнася към съдържанието на обявата;
  5.14 Съдържащи фрази, които привличат измамно потребителят, като Акция, Разпродажба, Специално предложение, Уникални цени, Суперпредложение, Внимание, New  и пр., които подмамват потребителят да насочи вниманието си към тях в списък от обяви или мамят системата да се появят на първо място в списък с обяви;
  5.15 Нарушаващи Авторските права и запазени търговски марки;
  5.16 На други езици освен на български или английски и такива, съдържащи текст на български език;
  5.17 С множество правописни грешки;
  5.18 С изискващо пълно или частично предплащане на стоката или услугата;
  5.19 Които са ориентирани към събирането на информация за ползвателите;
  5.20 С много оплаквания от потребители към администраторите на сайта;
  5.21 Предлагащи тютюневи изделия, алкохол, медикаменти с контролен режим, опасни вещества, а също така стоки без необходимия сертификат, съответстващ на нормите на EC;
  5.22 Предлагащи имитационни стоки или стоки с контрабанден произход;
  5.23 На Интернет - магазини, в които не е упомената конкретната стока, предмет на обявата;
  5.24 За събиране на депозити, такси, плащания и дарения от всякакъв вид;
  5.25 Съдържащи телефонни номера с добавена стойност;
  5.26 Със снимки или графика, съдържащи логотипове, реклама или идентификатори на други сайтове за обяви;

 

Прилагане на Правилата:

6.1 Администраторите на сайта Top-obiavi.net премахват всички обяви, съдържащи нарушения на Правилата, изброени в т.5. В случай на груби или повторни нарушения, контактните данни на Ползвателя се поместват в специален Списък на ограниченията за публикуване на обяви.
Стойността за публикуването на премахнати VIP обяви не се възстановява. В случай на премахване на акаунта на регистриран потребител, поради системни нарушения на Правилата за ползване, останалата по сметката му сума се възстановява, с изключение на разходите по трансферите.

6.2 При изискване на идентификационните данни, архивът с действията на потребителя се предоставят на органите на МВР и съдебните власти в писмен или електронен вид.

 

Ограничение на отговорността:

7.1 Потребителят носи пълната материална и друга отговорност за съдържанието на подадената от него обява, както пред сайта за обяви Top-obiavi.net, така и пред трети лица, в случаите на нарушаване на правилата на сайта за обяви, на законодателството на Република България, на авторските права и право на собственост, на правата на търговска марка и знак, както и в случаите на причинени имуществени или морални щети и неудобства на трети лица.

7.2 Администраторът, а също и собственикът на сайта за обяви Top-obiavi.net, не носят отговорност за съдържанието на обявите, както и евентуални вреди или неудобства, възникнали от работата или недостъпността на сайта.

 

Промени на Правилата и Условията:

8.1 Правилата и Условията за публикуване на сайта за обяви Top-obiavi.net, могат да бъдат променяни или допълвани и влизат в сила, при публикуване в сайта.Последно обновена на 27/06/2018Последни VIP oбяви

Ние във фейсбук